FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७९-०८० को राजश्वदरहरूको सूची (आर्थिक ऐन) ७९/८० 10/22/2022 - 15:05 PDF icon १.१.१.आर्थिक ऐन १.pdf
आर्थिक साहायता कार्यविधि २०७९ ७९/८० 10/10/2022 - 21:07 PDF icon arthik sahayata karyabidhi 2079 final.pdf
आ.ब.७८/७९ को कर को दरहरूको सुचि ७८/७९ 01/25/2022 - 12:15 PDF icon १.१.१.आर्थिक ऐन.pdf
नगर अस्पताल स्थापना र संचालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 09/24/2021 - 11:45 PDF icon नगर अस्पताल स्थापना र संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 09/24/2021 - 11:45 PDF icon नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
पचरौता नगरपालिकाको सांगठानिक तथा व्यवस्थापन प्रतिबेदन २०७८ ७८/७९ 09/24/2021 - 11:44 PDF icon पचरौता नगरपालिकाको सांगठानिक तथा व्यवस्थापन प्रतिबेदन २०७८.pdf
पचरौता नगरपालिकाको सांगठानिक तथा व्यवस्थापन प्रतिबेदन २०७८ ७७/७८ 09/24/2021 - 11:43 PDF icon पचरौता नगरपालिकाको सांगठनिक तथा व्यवस्थापन प्रतिबेदन २०७८ प्रथम पेज.pdf
पचरौता न.पा.स्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७७ ७७/७८ 06/13/2021 - 14:33 PDF icon स्वास्थ्य सेवा ऐन.pdf
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि-२०७७ ७७/७८ 06/13/2021 - 14:31 PDF icon स्वास्थ्य संस्था नविकरण कार्यविधि.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 06/13/2021 - 14:28 PDF icon लैंगिक हिंसा संचालन कार्यविधि.pdf

Pages