FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आश्यको सूचना

८०/८१ 06/15/2024 - 13:23

बोलपत्र आश्यको सूचना

८०/८१ 06/12/2024 - 15:16

बोलपत्र आश्यको सूचना

८०/८१ 06/07/2024 - 12:14

जग्गा भाडा लिजमा लिने सम्बन्धी पचरौता नगरपालिकाको सिलबन्दि दरभाउपत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना!!!

८०/८१ 06/05/2024 - 11:41

बोलपत्र आश्यको सूचना

८०/८१ 05/31/2024 - 14:13

शिलबन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना

८०/८१ 05/29/2024 - 16:20

क्याटलग सपिंग बिधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी सुचिकृत हुन प्रस्ताव अह्वानको सूचना

८०/८१ 05/27/2024 - 11:09

शिलबन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना

८०/८१ 05/20/2024 - 13:04

शिलबन्दी बोलपत्र अह्वानको सूचना

८०/८१ 05/11/2024 - 20:01

विज्ञापन रद्व गरिएको सम्बन्धमा!!!

८०/८१ 05/09/2024 - 15:24

Pages