FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

‍औषधी खरिद आपुरती सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 08/08/2021 - 12:27

स्कुल भवन निर्माणको लागि शिलबन्दी बोलपत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना!!

७८/७९ 08/06/2021 - 13:22

स्कुल भवन निर्माणको लागि शिलबन्दी बोलपत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना!!

७८/७९ 08/06/2021 - 13:10

कालोपत्रे सडक निर्माण को लागि शिलबन्दी बोलपत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना!!

७८/७९ 08/05/2021 - 11:06

ठेक्का नं. परिवर्तन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना!!!

७५/७६ 05/07/2019 - 18:11

शिलबन्दी बोलपत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना!!

७५/७६ 04/23/2019 - 13:14

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आश्यको सूचना !

७५/७६ 04/23/2019 - 13:10

शिलबन्दी बोलपत्र अह्वान सम्बन्धी सूचना!!!

७५/७६ 04/05/2019 - 11:27

बोलपत्र सम्बन्धी पुन: जानकारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना !

७५/७६ 03/07/2019 - 10:36

बुधियाहि माछा पोखरी को शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना !

७५/७६ 02/27/2019 - 14:17

Pages