FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब.०७९/०८० को एकिकृत आय व्यय विवरण

७९/८० 07/16/2023 - 13:55 PDF icon ४.२.२ आय व्ययको आवधिक विवरण.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७९-८०

७९/८० 11/23/2022 - 14:07 PDF icon निति तथा कार्यक्रम -७९-८०.pdf

आय व्यय-७८/७९

७८/७९ 08/28/2022 - 13:45 PDF icon ४.२.२आय व्ययको आवधिक विवरण.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७८-७९

७७/७८ 07/14/2021 - 12:51 PDF icon ७८-७९-निति तथा कार्यक्रम.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७७-७८

७७/७८ 07/13/2020 - 12:00 PDF icon निति तथा कार्यक्रम-पाचौ नगर सभा-७७-७८.pdf

संघीय सरकारबाट आ.ब.०७६-०७७ को लागि हस्तान्तरित कार्यक्रम सशर्त अनुदान तर्फ

७६/७७ 09/27/2019 - 15:26 PDF icon संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सशर्त अनुदान तर्फ.pdf

प्रदेश सरकारबाट आ.ब.०७६-०७७ को लागि हस्तान्तरित कार्यक्रम सशर्त अनुदान

७६/७७ 09/27/2019 - 15:24 PDF icon प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम सशर्त अनुदान.pdf

आ.ब.०७६-०७७ को पचरौता न.पा.को रातो किताब

७६/७७ 09/27/2019 - 15:18 PDF icon आ.ब.०७६-०७७ को पचरौता न.पा.को रातो किताब.pdf

पचरौता नगरपालिकाको रातो किताब

७५/७६ 09/04/2018 - 17:00 PDF icon 1.pdf