FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावलि,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:31 PDF icon १.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:30 PDF icon २.pdf
नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण( कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावलि,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:28 PDF icon ३.pdf
पचरौता नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:26 PDF icon ४.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:25 PDF icon ५.pdf
उपभोक्ता समिति गठन ,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधि ,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:24 PDF icon ६.pdf
'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 16:21 PDF icon ७.pdf

Pages